โรคข้อข่าเสื่อม ปัญหาของคนวัยทอง

โรคข้อข่าเสื่อม ปัญหาของคนวัยทอง

 

            เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก  โดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงวัยทองภาวะข้อเข่าเสื่อมหรือโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยมาก โรคภัยเหล่านี้แม้เราจะหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ก็สามารถป้องกันหรือดูแลตนเองไม่ให้อาการของโรครุนแรงจนกลายเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตได้

โรคข้อเข่าเสื่อม คืออะไร

            โรคข้อเข่าเสื่อม คือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทำให้โครงสร้างและการทำงานของกระดูกข้อต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยที่ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจมีความเสื่อมที่รุนแรงมากขึ้น หากดูแลตนเองไม่ถูกต้อง

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม

            เริ่มแรกจะมีอาการปวดเข่าเมื่อเดินขึ้นลงบันได หรือนั่งพับเข่าจะรู้สึกมีเสียงดังในข้อ ข้อเข่าเสื่อมที่รุนแรงจะปวดและมีการอักเสบ เหยียดหรืองอข้อเข่าไม่สุด ข้อเข่าโก่งหรือบิดเบี้ยวผิดรูป ทำให้เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

วิธีป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม

            1.เมื่อเข้าสู่วัยทองควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น หลีกเลี่ยงการเดินขึ้นลงบันได หรือปรับย้ายห้องนอนหรือห้องทำงานที่ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดทุกวัน

            2.หลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนนิ่งๆ นานๆ เพราะการที่ข้อเข่าอยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานานจะทำให้กระดูกอ่อนมีปัญหาได้

            3.หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ต้องนั่งกับพื้นหรือนั่งยองๆ เป็นเวลานาน เช่น นั่งรีดผ้า ซักผ้า หรือการสวดมนต์ไหว้พระ การทำสมาธิที่บ้าน อาจหลีกเลี่ยงโดยนั่งบนเก้าอี้แทน

            4.การนั่งทำงาน ควรนั่งบนเก้าอี้มีที่รองแขนเพื่อช่วย ในการพยุงตัวลุกขึ้นยืนได้สะดวก

            5.ควบคุมไม่ให้อ้วนหรือมีน้ำหนักตัวมากเกินไป

 

            อาการข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพที่หลักเลี่ยงได้ยาก แต่เราสามารถป้องกันได้มีภาวะของโรคแล้ว หากเราเรียนรู้วิธีดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ก็สามารถลดความรุนแรงของโรค และใช้ชีวิตอยู่กับโรคเหล่านี้ได้อย่างคนปกติทั่วไปค่ะ